23/03/2011

Lịch sử hình thành

Tóm tắt tình hình hoạt động từ khi thành lập Bộ môn Nội thuộc Khoa Y-Viện Đại học Huế đến nay

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY
Bộ môn Nội được thành lập từ 1957
- Từ năm 1957 đến 1975: Bộ môn Nội thuộc Khoa Y-Viện Đại học Huế, đào tạo bác sĩ Y khoa 7 năm. Số lượng sinh viên khoảng 251 người, khi tốt nghiệp chỉ còn khoảng 2/3 sinh viên được ra trường. Đội ngũ CBGD chỉ có 6 người, phải mời thêm CBGD ở Sài gòn (nay là TP .
- Từ 1975 đến nay:
      + 1975 đến 1980: Đội ngũ CBGD chỉ có 10 cán bộ, đã làm tốt công tác giảng dạy và tích cực tham gia các phong trào lao động xã hội như Nam Thạch Hãn, Nam Sông Hương, Cồn Tiên Dốc miếu, Nam Đông...
      +Từ 1981 đến năm 1989: Định hướng chuyên khoa hoá cho CBGD. CBGD đi học chuyên khoa I tại Hà Nội, tu nghiệp tại Cộng hoà Pháp. Bắt đầu đào tạo thêm hệ chuyên tu tuyến y tế cơ sở. CBGD tham dự nhiều hội nghị khoa học toàn quốc và nhiều CBGD được tặng thưởng huy chương “Tuổi trẻ sáng tạo”.
      + Từ 1990-1995: CBGD đã thực sự được phân thành 8 phân khoa, bắt đầu đào tạo sau đại học: Bác sĩ Chuyên khoa cấp I, Bác sĩ Nội trú Bệnh viện..
      + Từ 1995 đến nay: Bộ Môn phát triển mạnh mẽ theo sự phát triển của Nhà Trường: bắt đầu có nhiều mô hình đào tạo đại học như hệ chính quy, chuyên tu, Răng hàm mặt, Dược, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân kỹ thuật y học và Sau Đại học như Chuyên khoa cấp I (CKI), Chuyên khoa cấp II, Nội trú Bệnh viện, Cao học và Nghiên cứu sinh. Đào tạo CKI ngoại tỉnh ở Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận và Bến Tre, Trà Vinh, Bình Định, Cần Thơ, Cửu Long, Thủ Đức...
II.THÀNH TÍCH NỔI BẬT
1. Về công tác đào tạo.
Đại học: Đã đào tạo 55 khoá sinh viên y khoa với hơn 6000 bác sĩ đã tốt nghiệp. Hàng năm, tổ chức chương trình “ đố vui để học” cho sinh viên Y khoa.
Sau đại học: đã đào tạo 570 Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, 25 Bác sĩ chuyên khoa cấp 2. 50 Bác sĩ nội trú, 160 thạc sĩ, 12 tiến sĩ.
Giáo trình: đã hoàn tất giáo trình giảng dạy hệ đại học chính quy và chuyên tu theo Block. Đã xuất bản giáo trình Nội cơ sở và Nội bệnh lí tại nhà xuất bản Y học và đã tái bản lần hai với những cập nhật mới, xuất bản giáo trình Nội thần kinh tại nhà xuất bản Đại học Huế và cũng đã tái bản lần hai . Đã xuất bản giáo trình điện tử chương trình Nội cơ sở theo hợp đồng với Đại Học Huế.
- Hoàn tất các giáo trình Sau đại học chuyên ngành Tim mạch, Thần kinh, Tiêu hoá, Hô hấp, Cơ xương khớp, Thận tiết niệu, Nội tiết. Xuất bản nhiều sách tham khảo và chuyên khảo chuyên ngành Tim mạch, Nội tiết.. .
2. Nghiên cứu khoa học:
Đã thực hiện trên 370 đề tài cấp trường, 22 đề tài cấp bộ trong vòng 10 năm trở lại đây. Tham gia tổ chức thành công các hội nghị chuyên ngành của vùng, toàn quốc và quốc tế. Nhiều giải thưởng của Nghiên cứu khoa học trẻ, 3 giải thưởng VIFOTEC.
3. Hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể:
Hiện bộ môn đã có 16 Đảng viên chính thức trên tổng sô 29 cán bộ.
Hoạt động công đoàn: nhiều cá nhân của Bộ Môn từng là Chủ tịch Công Đoàn Cơ Sở của trường nhiều nhiệm kỳ, có 5 cá nhân được huy chương vì sự nghiệp Công Đoàn, 2 cán bộ là uỷ viên trong Ban thành tra nhà trường. Năm 2003 một cán bộ Bộ môn được bầu vào Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Tỉnh Thừa Thiên Huế. Công đoàn của bộ môn đã được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
4. Khen thưởng:
- Giấy khen tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền.
- Bằng Khen của Đại Học Huế
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm 2000 (Tổ LĐXHCN xuất sắc)
- Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (2002)
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (2002)
- Huân chương lao động hạng ba ( 2008)
III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Về tổ chức nhân sự:
- Không ngừng phát triển đội ngũ CBGD của Bộ môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường giao trong tất cả các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và điều trị.
- Phấn đấu toàn thể CBGD của Bộ môn học nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị tiến sĩ. Các tiến sĩ đã bảo vệ phấn đấu đủ tiêu chuẩn để đề nghị học hàm phó giáo sư, giáo sư.
2. Về công tác đào tạo đại học:
- Hoàn thiện giáo trình cho các loại hình đào tạo.
- Đối với các phân môn chuyên ngành: phấn đấu in sách chuyên ngành của riêng các phân môn.
- Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, hàng năm cập nhật bài giảng và phương pháp đánh giá trắc nghiệm khách quan.
3. Về công tác đào tạo sau đại học:
- In bài giảng Sau đại học của từng chuyên ngành.
- Nâng cao chất lượng giảng dạy và đánh giá khách quan cho các lớp sau đại học ở tại Huế và ngoại tỉnh.
- Nâng cao chất lượng và tính thực tiễn của các luận văn, luận án tốt nghiệp của các lớp sau đại học.
4. Về nghiên cứu khoa học:
- Phấn đấu xây dựng đề cương để xin đăng ký một đề tài cấp nhà nước do Bộ môn quản lý và thực hiện.
- Tăng cường số lượng và chất lượng của các đề tài cấp bộ, cấp tỉnh.
- Mỗi CBGD có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hàng năm và hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho các đối tượng.
- Phấn đấu đưa các đề tài nghiên cứu vào áp dụng trong thực tiễn đào tạo, điều trị bệnh nhân.
IV. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HIỆN TẠI CỦA ĐƠN VỊ:
Tổng số cán bộ, công nhân viên: 29, trong đó có 09 nữ
Học hàm, học vị:  03 Giáo sư
07 phó giáo sư, tiến sĩ
05 tiến sĩ
08 thạc sĩ. BS chuyên khoa 2.
01 BS chuyên khoa 1.

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]