05/04/2011

Các tổ chức đoàn thể của bộ môn Nội

1. Chi bộ Bộ môn Nội:

- Bí thư chi bộ: GS TS Huỳnh Văn Minh

- Phó bí thư chi bộ: PGS TS Hoàng Trọng Thảng

- Ủy viên chi ủy: PGS TS Võ Tam

2. Công đoàn :

- Trưởng công đoàn bộ phận: TS Lê Văn Chi

- Ủy viên: Ths Nguyễn Thị Xuân Tịnh, CN Hồ Thị Thái Thùy

3. Chi đoàn thanh niên Nội Nhi:

- Bí thư chi đoàn: TS Hoàng Anh Tiến

- Ủy viên BCH:  Ths Nguyễn Hoàng Thanh Vân, Hồ Anh Tuấn.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]