26/12/2013

Bộ môn Nội có thêm Phó giáo sư Hoàng Viết Thắng

 Vùa qua nhân ngày 20.11.2013, Tiến sĩ Hoàng Viết Thắng cán bộ giảng chuyên ngành thận tiết niệu của Bộ môn Nội đã được Hội đồng học hàm Nhà nước phong học hàm Phó giáo sư

Toàn thể cán bộ giảng của Bộ môn xin chúc mừng tân PGS TS Hoàng Viết Thắng.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]