18/05/2014

Hội nghị tăng huyết áp Việt nam lần thứ I

 Ngày 16-18.5.2014 tại khách sạn Indochine - Huế đã diễn ra Hội nghị tăng huyết áp Việt nam lần thứ I. Đặc biệt trong hội nghị lần này chủ tịch và phó chủ tịch của Hội tăng huyết áp quốc tế (ISH) tham dự và báo cáo nhiều chuyên đề liên quan tới tăng huyết áp. Cùng với các bài tổng quan, báo cáo nghiên cứu khoa học, còn có lớp CME tăng huyết áp, hoạt động đi bộ của người dân và tất nhiên không thiếu đêm Gala dinner tại khách sạn Hương giang bên bờ sông Hương xinh đẹp. Xin vào mục Tư liệu chuyên ngành-Các bài báo tổng quan sau đại học để tham khảo một số bài báo cáo.

            

[ In trang ]    [ Đóng lại ]