01/12/2014

Bộ môn Nội vinh dự có thêm 2 nhà giáo ưu tú được nhà nước phong danh hiệu năm 2014

 PGS TS Nguyễn Anh Vũ và PGS TS Trần Văn Huy được nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2014. Như vậy Bộ môn Nội có 01 Nhà giáo nhân dân là GS TS Huỳnh Văn Minh. Các CBGD đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: GS TS Trần Hữu Dàng, GS TS Nguyễn Hải Thủy, GS TS Hoàng Khánh, PGS TS Lê Thị Bích Thuận. Các CBGD đã được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú là: PGS TS Võ Tam, PGS TS Hoàng Trọng Thảng

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]