31/05/2011

31. Tổn thương đa van: hẹp van 2 lá, Hẹp hở van chủ

Phân tích:

- Mặt cắt

- Bệnh lý van tim nào

 

- Đánh giá mức độ các bệnh

Gợi ý: dòng chảy rối trước và sau van động mạch chủ. Hình dạng van hai lá khi mở.

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]