25/03/2012

Nhân một trường hợp xuất huyết dưới nhện do phình mạch não

 BSNT Hoàng Thị Ngọc Thu

[ In trang ]    [ Đóng lại ]