26/04/2012

36. Bệnh tim thiếu máu cục bộ

 Gợi ý phân tích:

- Mặt cắt, vị trí cắt?

- Vận động bất thường tại vùng nào (học định danh vùng, nhánh động mạch vành nào nuôi vùng đó?)

- Tên gọi của bất thường vận động (giảm động, vô động, loạn vận động?)

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]