24/03/2011

Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

  

TT

Nhiệm Kỳ

Ban Lãnh Đạo

1

Trước năm 1975

Trưởng bộ môn: BS. Lê Văn Bách 
Phó Trưởng Bộ môn: BS. Nguyễn Khoa Mân.

2

Từ năm 1975 đến 1990

Trưởng bộ môn: BS. Lê Văn Bách

3

Từ năm 1990 đến 1995

Trưởng bộ môn: BS. Lê Văn Bách 
Phó Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bàng

4

Từ năm 1995 đến 2004

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Lê Văn Bàng 
Phó Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Huỳnh Văn Minh
Phó Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Hữu Dàng

5

Từ năm 2005 đến 2007

Trưởng Bộ Môn : PGS. TS Huỳnh Văn Minh
Phó Trưởng Bộ Môn: PGS. TS Trần Hữu Dàng.
Phó Trưởng Bộ Môn: TS Võ Tam
Phó Trưởng Bộ Môn kiêm nhiệm : GS.TS. Phạm Như Thế

6

Từ năm 2007 đến 2010

Trưởng Bộ Môn : PGS. TS Huỳnh Văn Minh
Phó Trưởng Bộ Môn: PGS. TS Trần Hữu Dàng.
Phó Trưởng Bộ Môn: PGS. TS Nguyễn Hải Thuỷ
Phó Trưởng Bộ Môn: TS Võ Tam
Phó Trưởng Bộ Môn kiêm nhiệm : GS.TS. Phạm Như Thế

7

Từ 2010 đến 2014

Trưởng Bộ Môn : GS. TS Huỳnh Văn Minh
Phó Trưởng Bộ Môn: GS. TS Nguyễn Hải Thuỷ
Phó Trưởng Bộ Môn: PGS. TS. Nguyễn Anh Vũ
Phó Trưởng Bộ Môn: TS. Lê Văn Chi
Phó Trưởng Bộ Môn kiêm nhiệm : GS.TS. Phạm Như Thế

8

Từ 2014 đến nay

Trưởng Bộ môn: PGS.TS Trần Văn Huy

Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS Nguyễn Anh Vũ

Phó Trưởng Bộ Môn: TS Lê Văn Chi

Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS Hoàng Bùi Bảo

 

 

 

 

 

TỪ 2014 TỚI NAY:

- Giáo vụ sau đại học: PGS TS Hoàng Anh Tiến

- Giáo vụ đại học: ThS Nguyễn Hoàng Thanh Vân

- Trợ lý nghiên cứu khoa học: TS Nguyễn Đình Toàn

- Trợ lý giáo tài: ThS Lê Minh Tân

- Thư ký : CN Hồ Thị Thái Thùy, CN Đặng Thị Khánh Thảo

 

 

 

 

 

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]