24/03/2011

Chức năng

Chức năng của cán bộ giảng dạy Trường Đaị học Y khoa Huế là đào tạo, điều trị, nghiên cứu khoa họcphục vụ tuyến trước.
Do đó ngoài hai nhiệm vụ quan trọng đầu tiên đã nêu, nghiên cứu khoa học là vấn đề luôn được các thầy cô trong Bộ môn Nội quan tâm.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]