10/11/2017

Kế hoạch sinh hoạt NCS đợt 2.2017

Theo nội dung thông báo của BGH và phòng ĐT Sau ĐH về kế hoạch sinh hoạt NCS định kỳ đợt 2 năm 2017, BCN BM Nội xin thông báo lại kế hoạch sinh hoạt cụ thể như sau: 


* Ngày 17/11/2017:
- Buổi sáng: Thi các học phần + báo cáo các chuyên đề tiến sĩ theo các tiểu ban
- Buổi chiều: từ 14h00, tham dự buổi báo cáo luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Ngô Thị Khánh Trang - CN Thận - TN tại HT bảo vệ luận án ĐHH - số 3 Lê Lợi.

* Ngày 18/11/2017:
- Buổi sáng: từ 8h00, Hội nghị Khoa học Sau đại học trường ĐHYD Huế tại HT Quốc tế tầng 3, Khoa YTCC, ĐHYD Huế.
- Buổi chiều: từ 14h00, sinh hoạt NCS định kỳ toàn trường 2017 tại HT Quốc tế tầng 3, Khoa YTCC, ĐHYD Huế.
 
Vì tính chất quan trọng của đợt sinh hoạt, toàn thể NCS BM phải tham gia đầy đủ các sinh hoạt trên.
 
BCN Bộ môn Nội.
 

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]