18/02/2016

Lớp siêu âm tim

 Trường đại học Y Dược Huế- Bệnh viện trường đại học Y Dược Huế sẽ tiếp tục mở lớp đào tạo siêu âm tim cơ bản khoá 10 dự kiến khai giảng 5/3/2016 thời gian học 3 tháng. Đối tượng học là các bác sĩ đa khoa. Thủ tục đăng ký tại Phòng khoa học đối ngoại-Đào tạo ngắn hạn tại tầng 2 thư viện trường đại học Y Dược Huế.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]