12/07/2011

Trường đại học Y Dược Huế được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định số 811/QĐ-CTN ngày 27 tháng 5 năm 2011 về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trường Đại học Y Dược Đại học Huế vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động là sự ghi nhận của Nhà nước đối với sự phấn đấu cao độ của nhiều thế hệ thầy cô, cán bộ công chức và sinh viên Trường Đại học Y Khoa trước kia và nay là Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Huế trong quá trình xây - dựng phát triển Nhà Trường.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]