16/02/2017

Khai giảng lớp siêu âm tim căn bản 3/2018

 Trường đại học Y Dược Huế- Bệnh viện trường đại học Y Dược Huế sẽ tiếp tục mở lớp đào tạo siêu âm tim cơ bản khoá 12 dự kiến khai giảng 5/3/2018 thời gian học 3 tháng. Đối tượng học là các bác sĩ đa khoa. Thủ tục đăng ký tại Phòng khoa học đối ngoại-Đào tạo ngắn hạn Bệnh trường đại học Y Dược Huế. 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]