16/02/2017

Khai giảng lớp siêu âm tim căn bản 3/2017

 Trường đại học Y Dược Huế- Bệnh viện trường đại học Y Dược Huế sẽ tiếp tục mở lớp đào tạo siêu âm tim cơ bản khoá 11 dự kiến khai giảng 6/3/2017 thời gian học 3 tháng. Đối tượng học là các bác sĩ đa khoa. Thủ tục đăng ký tại Phòng khoa học đối ngoại-Đào tạo ngắn hạn Bệnh trường đại học Y Dược Huế. Điện thoại liên hệ: BS Tùng 01254085070.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]