07/04/2018

Giấy mời Câu lạc bộ các nhà Nội khoa trẻ

Ban Chủ nhiệm Bộ môn Nội trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Quý Bác sĩ tham dự chương trình Câu lạc bộ các nhà Nội khoa trẻ.

Thời gian: Từ 7h30, thứ ba, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Quốc tế, tầng 3, khoa Y tế công cộng, ĐHYD Huế.

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]