Điều trị bệnh van tim bằng thuốc

N A Boon và P Bloomfield

BS CK2 Lê Quang Hiền& BS CK2 Bùi Xuân Thanh (dịch)