Trường hợp lâm sàn Bộ môn Nội 2021

 

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM SÁN LÁ PHỔI 
PHÁT HIỆN ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ Ở BỆNH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
 
Trương Quang Ánh, Phạm Văn Lình, Lê Trọng Khoan, Nguyễn Võ Hinh, Tôn Nữ Phương Anh
 
Tóm tắt
Bệnh sán lá phổi là bệnh hiếm gặp tại khu vực miền Trung; ở Thừa Thiên Huế chưa có công trình nghiên cứu nào về dịch tễ, lâm sàng và điều trị về bệnh này. Nhân một trường hợp phát hiện bệnh ở một bệnh nhân nữ, người Lào, tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, chúng tôi thông báo về chẩn đoán dựa trên lâm sàng, sinh học, chẩn đoán hình ảnh và ký sinh trùng và điều trị có kết quả với Praziquantel.
Summary
Case report on the paragonimus westermani infection: Detectio, effecally treatment at hue university hospital
Paragonimus westermani infection in the center region of Vietnam is a uncommon pathology. Just now, we’re not found any report on epidemiology, clinic and treatment of this pathology at Thua Thien Hue province. Our patient, Laotian, female, hospitalised at Hue university hosptal. We want to share the information on clinicalsigns, microbiology, chest imaging (X ray and CT) and Praziquantel treatment with good results.
1. Tổng quan