Chức năng nhiệm vụ

Bộ môn Nội trường Đại học Y Dược Huế là một trong những Bộ môn tiêu biểu của nhà trường về phương diện đào tạo (về Đại học và Sau Đại học), thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia công tác điều trị, khám chữa bệnh tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế.