Các tổ chức đoàn thể của bộ môn Nội

1. Chi bộ Bộ môn Nội:

- Bí thư chi bộ: TS Lê Văn Chi

- Phó bí thư chi bộ: GS TS Trần Văn Huy

- Ủy viên chi ủy: TS Nguyễn Hoàng Thanh Vân

2. Công đoàn :

- Trưởng công đoàn bộ phận: TS Nguyễn Hoàng Thanh Vân

- Ủy viên: Ths Trần Quang Trung, Ths Lê Thị Hồng Vân

3. Chi đoàn Bộ môn Nội:

- Bí thư chi đoàn: Ths Phạm Minh Trãi

- Phó bí thư chi đoàn:  Ths Lê Phước Hoàng