Giới thiệu

GIỚI THIỆU BỘ MÔN NỘI

 

Trưởng Bộ môn:          GS.TS Trần Văn Huy

Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS Nguyễn Đình Toàn

PGS.TS Hoàng Anh Tiến

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:

Bộ môn Nội được thành lập từ 1957

* Từ năm 1957 đến 1975: Bộ môn Nội thuộc Khoa Y-Viện Đại học Huế. Đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm có 6 giảng viên, chưa có học hàm, học vị, bên cạnh đó còn có mời cán bộ giảng dạy ở Sài Gòn (Tp. HCM). Thời điểm này Bộ môn chỉ đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy và chưa có đào tạo Sau đại học, thực hiện một chức năng là đào tạo thuần tuý chuyên môn.

* Từ 1975 đến nay: Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bộ môn Nội bắt đầu ổn định lại nhân sự và thực hiện công tác đào tạo và điều trị ổn định.

Trong giai đoạn từ năm 1975 đến 1980, đội ngũ cán bộ giảng dạy vẫn còn ít, tuy chỉ có 10 cán bộ, nhưng tập thể Bộ môn đã vượt qua khó khăn chung để làm tốt công tác giảng dạy và tích cực tham gia các phong trào lao động xã hội như Nam Thạch Hãn, Nam Sông Hương, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Nam Đông...

Từ năm 1981 đến năm 1989, công tác chuyên môn đã có sự khởi sắc. Đây là giai đoạn thành lập Học viện Y Huế (sự kết hợp giữa trường và viện); đội ngũ cán bộ trong Bộ môn được tăng cường và cũng bắt đầu hướng chuyên khoa hoá cho cán bộ giảng dạy. Trong giai đoạn này, mỗi một cán bộ giảng dạy vừa đảm trách công tác giảng dạy vừa tham gia công tác điều trị tại Bệnh viện, trong đó có một số cán bộ làm công tác kiêm nhiệm (Trưởng Khoa, Phó Khoa tại Bệnh viện). Thực hiện theo thông tư Liên Bộ (06) hợp tác giữa Trường và Viện, toàn thể cán bộ Bộ môn đã có tinh thần đoàn kết với các thành viên khoa bạn ở Bệnh viện để công tác điều trị và giảng dạy phát triển tốt.

Cán bộ giảng dạy bắt đầu được đi học chuyên khoa I tại Hà Nội, một số cán bộ đi tu nghiệp tại Cộng hoà Pháp, và đây cũng là giai đoạn nhà trường bắt đầu đào tạo thêm hệ chuyên tu tuyến y tế cơ sở - lớp đầu tiên này sau khi tốt nghiệp đã trở thành những cán bộ chủ chốt của các cơ sở y tế tại miền Trung.

Từ năm 1990 đến 1995 là thời kỳ đổi mới của đất nước; Bộ môn Nội cũng đã có những bước chuyển mình khá rõ rệt: CBGD đã thực sự được chuyên khoa hoá. Bộ môn đã được phân thành 8 phân khoa thuộc Bộ môn. Số lượng sinh viên tăng lên đáng kể; cùng với thời gian này Bộ môn đã bắt đầu đào tạo Chuyên khoa cấp I, Bác sĩ Nội trú Bệnh viện.

Từ 1995 đến nay, là giai đoạn phát triển mạnh về kinh tế xã hội và khoa học; bắt đầu có nhiều hình thức đào tạo đại học như hệ chính quy và hệ liên thông (Bác sĩ đa khoa 6 năm, Răng hàm mặt, Y học dự phòng, Y học cổ tuyền, Dược sĩ, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân kỹ thuật y học, Bác sĩ đa khoa 4 năm…), và Sau Đại học như Chuyên khoa cấp I và Chuyên khoa cấp II (Nội khoa, Nội Tim mạch, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hóa, Nội tiết, Lão khoa, Nội Thận – Tiết niệu), Bác sĩ Nội trú Bệnh viện, Thạc sĩ và cả Nghiên cứu sinh. Riêng CKI, CKII ngoài đào tạo tại Huế còn có đào tạo tại các tỉnh khác như Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Bến Tre, Trà Vinh, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ…

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Bộ môn Nội trường Đại học Y Dược Huế là một trong những Bộ môn tiêu biểu của nhà trường về phương diện đào tạo (về Đại học và Sau Đại học), thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia công tác điều trị, khám chữa bệnh tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế.

 

III. LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ:

- Trước năm 1975: Trưởng Bộ mônTHẦY LÊ VĂN BÁCH
   Phó Trưởng Bộ môn: BS. Nguyễn Khoa Mân
Từ năm 1975 đến 1990: Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bách
Từ năm 1990 đến 1995: Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bách
   Phó Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bàng

 

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ
Thầy Lê Văn Bách, Nguyên Trưởng Bộ môn Nội


Từ năm 1995 đến 2004: Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Lê Văn Bàng
   Phó Trưởng Bộ môn: GS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ môn: GS.TS. Trần Hữu Dàng
Từ năm 2005 đến 2007: Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Trần Hữu Dàng.
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Võ Tam
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Phạm Như Thế

Từ năm 2007 đến 2010: Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Trần Hữu Dàng
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
   Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Võ Tam
   Phó Trưởng Bộ Môn kiêm nhiệm: GS.TS. Phạm Như Thế
Từ 2010 đến 2014: Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
   Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Lê Văn Chi
Từ 2014 đến 2019: Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Văn Huy
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
  Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Lê Văn Chi
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo           

Từ 2019 đến nay: Trưởng Bộ môn: GS.TS. Trần Văn Huy
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS Nguyễn Đình Toàn
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Hoàng Anh Tiến      
   

 

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

 

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 

        Tính đến nay, tổng số cán bộ, người lao động hiện có của Bộ môn Nội là 38, Bộ môn đã có một đội ngũ cán bộ vững mạnh về học hàm, học vị.

        Cụ thể gồm:   06 Giáo sư, tiến sĩ; 07 Phó Giáo sư, tiến sĩ

                               03 tiến sĩ; 02 Thạc sĩ-BSCKII;

                               14 Thạc sĩ; 07 Bác sĩ và 02 chuyên viên

        Bộ môn Nội gồm 1 Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm chung, 2 Phó trưởng Bộ môn. Các thành viên của Ban Chủ nhiệm Bộ môn phụ trách điều hành các mặt công tác như Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học. Bộ môn có 1 nhóm Trợ lý Giáo vụ phụ trách Đại học, Kiểm định chất lượng đào tạo, 1 Trợ lý Giáo vụ phụ trách Sau Đại học, 1 trợ lý Nghiên cứu khoa học, 1 trợ lý Giáo tài.

        Bộ môn đã phân làm nhiều phân môn gồm Tim mạch, Hô hấp, Thần kinh, Thận-Tiết niệu, Cơ xương khớp, Nội tiết, Tiêu hóa. Các Trưởng phân môn là những Thầy Cô giảng dạy lâu năm và có học hàm Giáo sư. Bên cạnh đó, Bộ môn còn có một số giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên mời giảng từ các Khoa, Bộ môn khác thuộc Trường, Bệnh viện Trung ương Huế, Khoa Y - Đại học Đà Nẵng…

        Tổ chức đảng, đoàn thể: hiện tại Chi bộ Bộ môn Nội gồm 22 đảng viên chính thức. Công đoàn bộ phận BM Nội gồm 38 đoàn viên và sinh hoạt tại 2 tổ Công đoàn.

 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ ĐÀO TẠO; ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC; NGHIÊN CỨU KHOA HỌC; HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Đào tạo Đại học: Bộ môn giảng dạy cho các đối tượng Đại học gồm Y đa khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Dược sĩ, Điều dưỡng, Y tế công cộng hệ chính quy, hệ liên thông chính quy 4 năm và hệ liên thông vừa làm vừa học. Từ năm học 2018, Bộ môn tham gia phát triển và giảng dạy chương trình đổi mới đào tạo ngành Y đa khoa và ngành Răng hàm mặt theo hướng tích hợp, dựa trên năng lực, thuộc dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

- Đào tạo Sau Đại học: Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các lớp Sau đại học tại trường và tại các tỉnh thành, gồm có:

  • Cao học, Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Nội khoa

  • Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội khoa, Nội Thần kinh

  • Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội khoa, Nội Tim mạch, Nội tiết, Nội thận – tiết niệu, Nội Tiêu hóa, Thần kinh, Lão khoa

  • Tiến sĩ chuyên ngành Nội khoa

- Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế: Hàng năm, các giảng viên đều có công trình nghiên cứu khoa học hoặc hướng dẫn sinh viên Y đa khoa làm luận văn tốt nghiệp. Nhiều đề tài đã được nghiệm thu và được đăng trong Tạp chí Y Dược học của trường Đại học Y Dược Huế, tạp chí Y học thực hành và các tạp chí chuyên ngành khác. Bên cạnh đó, các Thầy Cô của Bộ Môn đã chủ trì và tham gia tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên ngành trong khu vực, trên toàn quốc và ở nước ngoài. Một số cán bộ giảng dạy hướng dẫn các bác sĩ trẻ, sinh viên thực hiện các đề tài tham gia Hội nghị Khoa học – Công nghệ tuổi trẻ của trường ĐHYD Huế và toàn quốc và đã đạt được giải thưởng cao…

Các CBGD luôn tích cực nghiên cứu khoa học, là người chủ trì và tham gia đề tài các cấp: cấp Đại học Huế, cấp Tỉnh, cấp Bộ, cấp Nhà nước với kết quả tốt.

Ngoài công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cán bộ Bộ môn cũng tham gia tích cực trong công tác khám chữa bệnh và điều trị tại Bệnh viện trường ĐHYD Huế và BVTW Huế. Một số CBGD kiêm nhiệm thêm công tác Trưởng, Phó khoa, phòng, Giám đốc trung tâm.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Văn phòng Bộ môn Nội, tầng 1, nhà B – Trường Đại học Y Dược Huế

 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0234.3845519

Email: bm.noi@huemed-univ.edu.vn

VII. HÌNH HẢNH HOẠT ĐỘNG

 

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NỘI

 

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NỘI

 

GS.TS.GVCC Trần Văn Huy
Trưởng Bộ môn Nội

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NỘI

 

PGS.TS.GVCC Nguyễn Đình Toàn
Phó Trưởng Bộ môn Nội

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NỘI

 

PGS.TS.GVCC Hoàng Anh Tiến
Phó Trưởng Bộ môn Nội

 

CẤP UỶ CHI BỘ BỘ MÔN NỘI 

 

CẤP UỶ CHI BỘ BỘ MÔN NỘI 

 

Đồng chí Lê Văn Chi
Bí thư Chi bộ Bộ môn Nội

CẤP UỶ CHI BỘ BỘ MÔN NỘI 

 

Đồng chí Trần Văn Huy
Phó Bí thư Chi bộ Bộ môn Nội

CẤP UỶ CHI BỘ BỘ MÔN NỘI 

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh Vân
Chi uỷ viên Chi bộ Bộ môn Nội

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN NỘI 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN NỘI 

 

TS. Nguyễn Hoàng Thanh Vân
Chủ tịch Công đoàn BP Bộ môn Nội

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN NỘI 

 

ThS. Trần Quang Trung
Uỷ viên BCH Công đoàn BP Bộ môn Nội

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN NỘI 

 

ThS. Lê Thị Hồng Vân
Uỷ viên BCH Công đoàn BP Bộ môn Nội

 

CÁC GIÁO SƯ CỦA BỘ MÔN NỘI – ĐHYD HUẾ 

 

CÁC GIÁO SƯ CỦA BỘ MÔN NỘI – ĐHYD HUẾ 

 

GS.TS.GVCC Hoàng Khánh
Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam

CÁC GIÁO SƯ CỦA BỘ MÔN NỘI – ĐHYD HUẾ 

 

GS.TS.GVCC Huỳnh Văn Minh
Chủ tịch Hội tăng huyết áp Việt Nam

CÁC GIÁO SƯ CỦA BỘ MÔN NỘI – ĐHYD HUẾ 

 

GS.TS.GVCC Trần Hữu Dàng
Chủ tịch Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam

 

CÁC GIÁO SƯ CỦA BỘ MÔN NỘI – ĐHYD HUẾ 

 

GS.TS.GVCC Võ Tam
Phó Chủ tịch Hội Thận - Tiết niệu Việt Nam

CÁC GIÁO SƯ CỦA BỘ MÔN NỘI – ĐHYD HUẾ 

 

GS.TS.GVCC Nguyễn Hải Thủy
Phó Chủ tịch Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam

CÁC GIÁO SƯ CỦA BỘ MÔN NỘI – ĐHYD HUẾ 

 

GS.TS.GVCC Trần Văn Huy
Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hoá Việt Nam

 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NỘI KHOA MỞ RỘNG MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN VÀ TOÀN QUỐC

 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NỘI KHOA MỞ RỘNG MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN VÀ TOÀN QUỐC

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NỘI KHOA MỞ RỘNG MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN VÀ TOÀN QUỐC

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NỘI KHOA MỞ RỘNG MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN VÀ TOÀN QUỐC

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NỘI KHOA MỞ RỘNG MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN VÀ TOÀN QUỐC

 

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ ANH VĂN NỘI KHOA 

 

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ ANH VĂN NỘI KHOA

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ ANH VĂN NỘI KHOA 

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ ANH VĂN NỘI KHOA 

 

HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ CÁC NHÀ NỘI KHOA TRẺ VÀ SINH HOẠT NGHIÊN CỨU SINH

 

HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ CÁC NHÀ NỘI KHOA TRẺ VÀ SINH HOẠT NGHIÊN CỨU SINH

HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ CÁC NHÀ NỘI KHOA TRẺ VÀ SINH HOẠT NGHIÊN CỨU SINH

 

HOẠT ĐỘNG ĐỐ VUI NỘI KHOA 

 

HOẠT ĐỘNG ĐỐ VUI NỘI KHOA 

HOẠT ĐỘNG ĐỐ VUI NỘI KHOA 

HOẠT ĐỘNG ĐỐ VUI NỘI KHOA 

HOẠT ĐỘNG ĐỐ VUI NỘI KHOA 

 

ĐÊM HỘI NỘI TRÚ  

 

ĐÊM HỘI NỘI TRÚ

ĐÊM HỘI NỘI TRÚ

ĐÊM HỘI NỘI TRÚ

ĐÊM HỘI NỘI TRÚ

 

GẶP MẶT CÁN BỘ NỮ NHÂN DỊP LỄ 8/3, 20/10  

 

GẶP MẶT CÁN BỘ NỮ NHÂN DỊP LỄ 8/3, 20/10 

GẶP MẶT CÁN BỘ NỮ NHÂN DỊP LỄ 8/3, 20/10