Giới thiệu sách Bộ môn
Ảnh

 Đồng chủ biên: GS. TS Trần Văn Huy, TS. Lê Văn Chi, PGS. TS Hoàng Bùi Bảo, PGS. TS Nguyễn Anh Vũ

Ảnh

 Đồng chủ biên: GS. TS Trần Văn Huy, GS. TS Huỳnh Văn Minh, GS. TS Võ Tam, TS. Lê Văn Chi

Ảnh

 Chủ biên: GS. Võ Phụng, GS. Võ Tam

Ảnh

Đồng chủ biên: GS. TS Huỳnh Văn Minh, PGS. TS Nguyễn Anh Vũ

Năm xuất bản: 2020

Ảnh

 Sách siêu âm tim cập nhật chẩn đoán 2019

Ảnh

 Sách in màu bìa cứng cập nhật kiến thức tới 8/2018. Dày 356 trang, khổ lớn A4.

PGS TS Nguyễn Anh Vũ