Bài giảng bệnh học Nội khoa

Thực hiện chủ trương của Trường Đaị học Y Dược Huế. Bộ Môn Nội sau một thời gian chuẩn bị tích cực đã hoàn tất 2 tập sách Bài Giảng Bệnh Học Nội khoa nhằm hỗ trợ cho công tác giảng dạy tại Bộ Môn.

Thực hiện chủ trương của Trường Đaị học Y Dược Huế. Bộ Môn Nội sau một thời gian chuẩn bị tích cực đã hoàn tất 2 tập sách Bài Giảng Bệnh Học Nội khoa nhằm hỗ trợ cho công tác giảng dạy tại Bộ Môn.

Bài giảng Bệnh Học Nội Khoa bao gồm những bài giảng về Bệnh học và điều trị Nội Khoa gồm 2 tập

+Tập 1: Là những bài giảng thuộc chuyên khoa Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hoá, dày 342 trang.

+Tập 2: Gồm những bài giảng thuộc chuyên khoa Thận -Tiết niệu,Cơ xương Khớp, Nội tiết và Chương tổng quát, dày 355 trang.

Mỗi bài giảng có mục tiêu, nội dung bài giảng và giới thiệu tài liệu đọc thêm.

Sách Bệnh Học Nội Khoa là sản phẩm của toàn thể cán bộ giảng dạy Bộ Môn Nội biên soạn và PGS.TS Huỳnh Văn Minh, Trưởng Bộ môn, làm chủ biên. PGS.TS Phạm Văn Lình, Hiệu Trưởng Trường Đại Học Y Dược Huế viết lời giới thiệu sách .

Sách Bệnh Học Nội Khoa được biên tập và xuất bản tại Nhà Xuất bản Y Học, giấy phép xuất bản số 544-2007/CXB/8-93/YH và đã nạp lưu chiểu quí II năm 2007. Số lượng 1000 cuốn cho mỗi tập.


\"\"