Bệnh tiêu hóa gan mật

\"\"Cuốn sách Bệnh Tiêu hoá Gan mật xuất bản lần thứ nhất năm 2002 dày 350 trang gồm 2 phần Y học cơ sở Tiêu hoá Gan mật và bệnh học Tiêu hoá Gan mật. Sách được tái bản lần thứ nhất năm 2006 với sự bổ sung, cập nhật các vấn đề thời sự trong bệnh lý Tiêu hoá Gan mật như bệnh viêm gan mạn, Helicobacter và bệnh lý dạ dày tá tràng, gan nhiễm mỡ và bệnh lý gan rượu; sách dày 450 trang khổ giấy A4 gồm 46 vấn đề về thăm dò và bệnh lý Tiêu hoá Gan mật được chia thành 2 phần: phần Xét nghiệm thăm dò và hội chứng tiêu hóa- gan mật và phần Bệnh học tiêu hóa gan mật. Đây là một cuốn sách chuyên đề tiêu hoá gan mật cũng là một tài liệu học tập và tham khảo cho học viên sau đại học.

Tác giả: PGS-TS Hoàng Trọng Thảng, sinh 1952 tại Huế. Ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế 1978 và bảo vệ thành công luận án tiến sy y học chuyên ngành Nội khoa tại Đại học Y khoa Hà nội 1996. Năm 2002, ông được phong học hàm Phó Giáo sư. Hiện là Giảng viên chính Bộ Môn Nội, Trưởng phòng NCKH-ĐN Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Ông đã công bố nhiều công trình khoa học có giá trị đồng thời hướng dẫn nhiều đề tài NCS, Thạc sỹ, CKI và sinh viên hệ 6 năm, 4 năm.

Cuốn sách Bệnh Tiêu hoá Gan mật xuất bản lần thứ nhất năm 2002 dày 350 trang gồm 2 phần Y học cơ sở Tiêu hoá Gan mật và bệnh học Tiêu hoá Gan mật. Sách được tái bản lần thứ nhất năm 2006 với sự bổ sung, cập nhật các vấn đề thời sự trong bệnh lý Tiêu hoá Gan mật như bệnh viêm gan mạn, Helicobacter và bệnh lý dạ dày tá tràng, gan nhiễm mỡ và bệnh lý gan rượu; sách dày 450 trang khổ giấy A4 gồm 46 vấn đề về thăm dò và bệnh lý Tiêu hoá Gan mật được chia thành 2 phần: phần Xét nghiệm thăm dò và hội chứng tiêu hóa- gan mật và phần Bệnh học tiêu hóa gan mật. Đây là một cuốn sách chuyên đề tiêu hoá gan mật cũng là một tài liệu học tập và tham khảo cho học viên sau đại học.

Sách được nhà xuất bản Y học ấn hành và phân phối tại các nhà sách tổng hợp hoặc chuyên ngành trên toàn quốc. Mọi sự liên lạc xin gởi về địa chỉ PGS Hoàng Trọng Thảng- Bộ môn Nội Đại học Y Dược Huế, số 6 Ngô Quyền Thành phố Huế hoặc Email: htthang2002@yahoo.com