Giáo trình sau đại học Nội Tim mạch

 

Đáp ứng yêu cầu cấp bách của học viên, được sự động viên chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm Bộ môn Nội đã tổ chức xây dựng, biên soạn, ấn hành giáo trình sau đại học "Tim mạch học". Giáo trình là sự lựa chọn, tập hợp các bài giảng đã được giảng dạy hơn 10 năm qua của tập thể giảng viên thuộc phân môn Tim mạch. Với mong muốn từng bước chuẩn hóa các kiến thức trong giảng dạy, đồng thời đảm bảo tính cập nhật, tập thể biên soạn là phân môn Tim mạch Bộ Môn Nội, chủ biên là PGS.TS Huỳnh Văn Minh đã biên soạn và ấn hành giáo trình dành cho các đối tượng học viên sau đại học gồm các đối tượng Nội khoa CK1, CK2, Cao học, Nội trú, Nghiên cứu sinh… Giáo trình này bao gồm các nội dung về các bệnh lý tim mạch và các thủ thuật, thăm dò cận lâm sàng đã được cập nhật theo các khuyến cáo mới nhất của Hội Tim mạch Hoa kỳ / Trường môn Tim mạch Hoa kỳ(AHA, ACC) và đây cũng là giáo trình chính thức dành cho giảng dạy chuyên ngành Nội Tim mạch.
Hình thức: Sách dày 323 trang khổ 20.5 x 29.5 cm bao gồm 23 bài chuyên sâu và cần thiết về Nội Tim mạch do nhà xuất bản Đại học Huế phát hành năm 2008, giá thành: 75.000đ.

 Địa chỉ liên hệ:
PGS.TS Huỳnh Văn Minh- Bộ môn Nội Đại học Y Dược Huế, số 6 Ngô Quyền Thành phố Huế . Email: hvminh@dng.vnn.vn hoặc hvminhdr@yahoo.com