Chi tiết nhân sự

Nguyễn Anh Vũ (09)

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Email: navu@huemed-univ.edu.vn
 

Học hàm - Học vị: Tiến sĩ Y học (2004), Phó Giáo sư ( 2007)

Chức danh: giảng viên chính

Các chức vụ chính quyền , Hội, Cơ quan khoa học chủ yếu đang giữ:

-Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

- Phó Trưởng Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Huế.

- Phó Trưởng Khoa Nội Tim mạch – Trung tâm Tim mạch, Bênh viện trung ương Huế.

- Ủy viên BCH Hội Tim mạch học Việt nam

Các Trường lớp trong và ngoài nước đã được đào tạo:

- Bác sĩ Y khoa hệ Nội Nhi chính qui dài hạn, Trường Đại Học Y khoa Huế, 1982.

- Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Nội khoa, Trường Đại học Y khoa Hà nội, 1986.

- Chứng chỉ chuyên khoa Tim mạch, Viện Tim mạch Việt nam 1986

- Thạc sĩ chuyên ngành Nội khoa, Đại học Huế 2000.

- Tiến sĩ chuyên ngành Y Học , Đại học Huế, 2003.

- Bằng APSA, DEU cộng hòa Pháp cấp 1995

- FFI Nội Tim mạch tại Paris, Cộng Hòa Pháp, 1987-1988.

- FFI Nội Tim mạch, Nội Nội tiết tại Reims, Cộng Hòa Pháp, 1994-1995.

- Thực tập giảng dạy AUF tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ, 2004.

- Lớp huấn luyện giảng dạy tích cực AUF Phnonpenh 2006

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố:

- Hơn 100 đề tài khoa học công bố trong và ngoài nước

- 02 đề tài cấp bộ