CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHI ĐỌC CT SCAN NGỰC

 www.youtube.com/watch

Nguồn: Ths Văn Thị Minh An