GS. TS Trần Hữu Dàng nhận giải thưởng Tôn vinh trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam lần thứ nhất - năm 2019

 

     Ngày 26/12/2019 tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Lễ Tôn vinh “Trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam” lần thứ nhất - Năm 2019. Tham dự với tư cách là đại biểu, GS.TS Trần Hữu Dàng- Chủ tịch hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, Giảng viên cao cấp Bộ môn Nội-trường Đại học Y Dược Huế đã được nhận danh hiệu trí thức tiêu biểu tại buổi lễ tôn vinh của Tổng hội Y học Việt Nam.

     Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc nhằm ghi nhận những đóng góp của các trí thức trong Ngành Y tế, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò đội ngũ trí thức của Tổng hội Y học Việt Nam.

     Đây là hoạt động ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức, đồng thời thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Tổng hội y học Việt Nam đối với trí thức tiêu biểu có nhiều công lao, thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tích cực tham gia các trong các hoạt động của Tổng hội, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức của Tổng hội y học Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

\"\"