Hội thảo khoa học Tim mạch với Hoa kỳ (The Good SARMITAN & VIRGINIA Medical University)

Đặc biệt với sự tài trợ của CTy Biotronik & Medtronic, Đoàn sẽ tiến hành cấy máy CRT và DDDR miễn phí cho các bệnh nhân tại Đơn vị Can thiệp tim mạch BV Trường ĐH Y Dược Huế.

Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 21/07/2011 tại Trường đại học Y Dược Huế, xin mời các đồng nghiệp và các học viên các lớp Sau đại học và sinh viên tham dự. Chương trình cụ thể xin tải tập tin PDF kèm theo.