Hội thảo khoa học với đoàn bác sĩ Hoa kỳ Group Health

Từ ngày 19-22/04/2011 sẽ có hội thảo khoa học với đoàn bác sĩ Hoa kỳ Group Health về các lĩnh vực Nội tiết và Tim mạch tại trường đại học Y Dược Huế và Bệnh viện trường đại học Y Dược Huế. Mời các cán bộ giảng dạy của Bộ môn Nội và các học viên sau đại học tham gia.