Thi ngoại ngữ cao học và nghiên cứu sinh

 I.Thông báo về việc tổ chức thi ngoại ngữ đầu ra B1 cho các học viên cao học và ứng viên dự xét nghiên cứu sinh thuộc đơn vị đào tạo đại học Huế:

1. Ôn tập: 
Hồ sơ: nộp 2 ảnh 3*4 và điền thông tin theo mẫu
Lệ phí: 400.000đ/45 tiết (nếu đủ 40 học viên trở lên), không bao gồm tài liệu ôn tập.
Thời gian: 5/3/2012 - 23/3/2012
Thời gian đăng ký và nộp lệ phí: hạn cuối là hết ngày 2/3/2012.
Địa điểm đăng ký: phòng đào tạo
2.Thi:
Thời gian thi dự kiến: 1/4/2012 (Chủ nhật)

Lệ phí dự thi B1: 350.000đ/chứng chỉ (nếu đủ 30 học viên trở lên)
Lệ phí dự thi B2: 450.000đ/chứng chỉ(nếu đủ 30 học viên trở lên)
Lệ phí dự thi B2: 2.000.000đ/chứng chỉ(nếu dưới 30 học viên)
3.Môn thi: nghe, nói, đọc ,viết.
4.Hồ sơ dự thi:
Nộp 2 ảnh 3*4 và điền thông tin theo mẫu (lấy ở phòng đăng ký)
Thời gian đăng ký và nộp lệ phí dự thi: 15-16/3/2012 (văn phòng Hành chính một cửa - dãy nhà A- tầng 1, phòng số 7)
5.Lệ phí cấp giấy chứng nhận (nếu học viên đạt yêu cầu): 20.000đ 
6.Lệ phí cấp chứng chỉ (nếu học viên đạt yêu cầu): 50.000đ
II.Thông báo về việc tổ chức kỳ thi thử IELTS cho cán bộ và sinh viên đại học Huế:
1.Thời gian: 8h30-11h 26/2/2012.
2.Địa điểm: trung tâm học liệu đại học Huế, 20 Lê Lợi, Huế.
3.Số lượng: 50 thí sinh
4.Thời hạn dăng ký: trước ngày 26/2/2012.