Lịch giảng dạy Đại học tuần 1.3.2021

 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1.3.2021
 
THỨ HAI 1.3THỨ BA  2.3THỨ TƯ 3.3THỨ NĂM 4.3THỨ SÁU 5.3THỨ BẢY  6.3
PGS THẮNG
THS V KHÁNH (PK4-S)
TS VÂN (PK5-S)
THS B NGỌC (PK6-S)
TS CHI
THS AN (PK5-S)
THS X LONG (PK4-S)
BS HOÀNG (PK5-C)
THS DUẪN (PK6-S)
THS NHI (PK7-S)
PGS TIẾN
THS V KHÁNH (PK2-S)
BS HOÀNG (PK7-S)
THS TRÃI (PK5-C)
PGS TOÀN
THS TRÃI (PK5-S)
THS NHI (PK7-S)
GS HUY (CK-S)
THS X LONG (CK-C)
PGS THUẬN (PK3-S)
THS DUẪN (PK3-C)
THS AN  (PK4-S)
THS B NGỌC (PK7-S)
.
Đối tượng TTLS  7h00: Coi thi điều động 9h00: Coi thi điều động 
 Y6EF 6/6 Văn Thị Minh An  Nguyễn Duy Duẫn1: 7h00-7h50
Y4EF 1/9  Lê Phước Hoàng  Đoàn Phạm Phước Long2: 8h00-8h50
Đối tượng TTLS mới  Nguyễn Xuân Nhân  3: 9h00-9h50
Y4EF 1/9  Phan Thị Thùy Vân  4: 10h00-10h50
      
      
      
      
      
THỨ HAI 1.3THỨ BA  2.3THỨ TƯ 3.3THỨ NĂM 4.3THỨ SÁU 5.3THỨ BẢY  6.3
 7-8: YHDP5-TK5-8: Y4GH- NBL35-8: YTCC2-CBTT15-8: Y4EF- NBL35: 13h30-14h20
 PGS TOÀN5-6: GS DÀNGTHS DUẪN5-6: TS CHI6: 14h30-15h20
 Bệnh lý TK ngoại biênĐái tháo nhạtĐau đầuĐái tháo nhạt7: 15h30-16h20
 G6.2Nhân giápTai biến MMNNhân giáp8: 16h30-17h20
 Sdt LT: 0353943940  7-8: PGS TIẾN 
  7-8: PGS THẮNGB4.02Suy mạch vành 
  Suy thận cấp, mạnSdt LT: 0981532278Nhồi máu cơ tim cấp 
  B1.07 B1.07 
  Sdt LT: 0345665777
0356999390
 Sdt LT: 01274333468
0915483585