Lịch giảng dạy Đại học tuần 22.2.2021

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22.2.2021
(GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN)
 THỨ HAI 22.2THỨ BA  23.2THỨ TƯ 24.2THỨ NĂM 25.2THỨ SÁU 26.2THỨ BẢY 27.2
KHÁMTHS V KHÁNH
TS VÂN (PK5-S)
THS B NGỌC (PK6-S)
BS HOÀNG (PK5-C)
GS THUỶ
THS AN (PK7-S)
THS X LONG (PK2-S)
THS DUẪN (PK6-S)
PGS VŨ
THS V KHÁNH (PK3-S)
BS HOÀNG (PK7-C)
THS NHI
THS TRÃI (PK5-S)
THS H NGỌC
PGS TOÀN (PK2-S)
THS DUẪN (PK2-C)
THS AN  (PK3-S)
THS B NGỌC (PK7-S)
.
 Đối tượng TTLS  1-4: Y3B- NK31-4: Y3C- NK31-4: Y3D- NK31: 7h00-7h50
  Y6EF 6/6 1-2: THS X LONGTHS B NGỌCTHS NHI2: 8h00-8h50
   Loét dạ dày tá tràngĐái tháo đường COPD3: 9h00-9h50
 Đối tượng TTLS mới fga-rezz-qtiBasedowHen PQ4: 10h00-10h50
       
   3-4: THS TRÃImdu-ingc-ceevai-kkif-yna 
 1-4: Y3A- NK3 Viêm khớp dạng thấpSdt LT 0975498164Sdt LT: 0377800327 
 7h30: PGS TIẾN mdu-ingc-cee   
 Tăng huyết áp SĐT LT: 0982138532   
 ĐTĐ bệnh lý     
MÃ G MEETbstien-timmach     
 SĐT Lớp trưởng: 0935662859     
       
       
       
       
       
       
 THỨ HAI 22.2THỨ BA  23.2THỨ TƯ 24.2THỨ NĂM 25.2THỨ SÁU 26.2THỨ BẢY 27.2
  7-8: YHDP5-TK5-8: Y4GH- NBL35-8: YTCC2-CBTT15-8: Y4EF- NBL35: 13h30-14h20
  PGS TOÀN5-6: PGS THUẬNTHS AN5-6: PGS BẢO6: 14h30-15h20
  Tai biến MMNXơ vữa ĐMCOPDSuy thận cấp, mạn7: 15h30-16h20
MÃ G MEET vqm-iiyr-zpfhih-jknb-wijViêm phổijru-ijwr-vdm8: 16h30-17h20
  Sdt LT: 0353943940 ftg-scnj-qoh  
   7-8: THS H NGỌC 7-8: TS VÂN 
   HC ruột kích thíchSdt LT: 0981532278Bệnh Gout 
   ush-umdi-jek gij-wajs-kxm 
   Sdt LT: 0345665777
0356999390
 Sdt LT: 01274333468
0915483585
 
       
BV TRƯỜNG