Thời khóa biểu tuần 19.6.2023

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19.6.2023
 THỨ HAI 19.6THỨ BA 20.6THỨ TƯ 21.6THỨ NĂM 22.6THỨ SÁU 23.6THỨ BẢY 24.6
KHÁMThS. Đào Thị Vân Khánh
ThS. Đoàn Phạm Phước Long (PK 3-C)
ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi (PK 4-S)
ThS. Võ Thị Hoài Hương (PK 5-S)
TS. Nguyễn Hoàng Thanh Vân (PK 5-C)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (PK 6-S)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (PK 4-C)
ThS. Trương Xuân Long (PK 5-S)
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 5-C)
PGS.TS Lê Thị Bích Thuận (S)
 ThS. Lê Phước Hoàng (C)
ThS. Phan Thị Thùy Vân (PK 2-C)
ThS. Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Lương Việt Thắng (PK 5-C)
PGS.TS Nguyễn Đình Toàn
ThS. Lê Phước Hoàng (PK 4-C)
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 5-S)
TS. Lê Thị Hồng Vân (PK 5-C)
ThS. Lương Việt Thắng (PK 6-S)
GS.TS Trần Văn Huy (S)
 ThS Trương Xuân Long (C)
ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi (PK 2-C)
ThS. Đoàn Phạm Phước Long (PK 3-S)
ThS. Nguyễn Duy Duẫn (PK 4-C)
ThS. Phan Thị Thùy Vân (PK 5-S)
ThS. Võ Thị Hoài Hương (PK 6-S)
 
 Đối tượng TTLS 22-23    1: 7h00-7h50
 Y4D 4/8    2: 8h00-8h50
 Y3AB 2/6    3: 9h00-9h50
 Y5C LK 2/4    4: 10h00-10h50
 YTCC2- CBTT1 1/2     
 RHM2A NCS  1/2     
 YHDP5 TK 1/2     
 Đối tượng TTLS mới     
 YTCC2- CBTT1 1/2     
 RHM2A NCS  1/2     
 YHDP5 TK 1/2     
 THỨ HAI 19.6THỨ BA 20.6THỨ TƯ 21.6THỨ NĂM 22.6THỨ SÁU 23.6THỨ BẢY 24.6
 
  5-8: Y5CD - LK5-8: Y4D- NK45-8: Y4D- NK45-8: Y5CD - LK5: 13h30-14h20
  ./../.THS H NGỌC./.6: 14h30-15h20
    Viêm ruột mạn tính 7: 15h30-16h20
    Ung thư gan nguyên phát 8: 16h30-17h20
       
  G.7,2G3.4G3.4G.7,2 
       
    5-8: Y5CD - LK-B  
    PGS NGUYÊN  
    RL sinh lý ở NCT  
    Sử dụng thuốc ở NCT  
       
    G.3,2