Thời khóa biểu tuần 20.2.2023

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20.2.2023
 THỨ HAI 20.2THỨ BA 21.2THỨ TƯ 22.2THỨ NĂM 23.2THỨ SÁU 24.2THỨ BẢY 25.2
KHÁMTHS V KHÁNH
THS THẮNG (PK-S)
THS HẢO (PK3-C)
THS NHI (PK4-S)
THS H VÂN (PK5-S)
THS P LONG (PK6-S)
THS TRÃI (PK5-C)
TS CHI
THS K ANH (PK2-S)
THS X LONG (PK5-S)
PGS THUẬN (CK-S)
THS HOÀNG (CK-C)
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS NHI
TS T VÂN (PK5-S)
THS HƯƠNG (PK5-C)
THS HOÀNG (PK2-C)
THS DUẪN (PK3-C)
THS HẢO (PK4-C)
THS THUỲ VÂN (PK3-S)
THS NHÂN (PK4-S)
 
 Đối tượng TTLS 22-23 9H00: Coi thi DUOC20  7H00: Coi thi XNYH21
 Y3CD 7/8  Phạm Minh Trãi  Lê Thanh Minh Triết
 Y6EF 3/7 Ng Hoàng Thanh Vân  Võ Thị Hoài Hương
   Lê Phước Hoàng  Đoàn Thị Thiện Hảo
 Đối tượng TTLS mới Đoàn Phạm Phước Long   Lương Việt Thắng
    Trương Xuân Long  Trần Thị Kim Anh
   Nguyễn Phan Hồng Ngọc  Phan Thị Thùy Vân
   Đoàn Thị Thiện Hảo   
 1: 7h00-7h50 Hoàng Ngọc Diệu Trâm  7H00: Coi thi Y20
 2: 8h00-8h50  Nguyễn Xuân Nhân  Ng Hoàng Thanh Vân
 3: 9h00-9h50  Phan Thị Thùy Vân   Phạm Minh Trãi
 4: 10h00-10h50    Lê Thị Hồng Vân
      Lê Phước Hoàng
      Đoàn Phạm Phước Long
       Trương Xuân Long
       
      7H00: Coi thi Y18-24
      Nguyễn Phan Hồng Ngọc
       Nguyễn Duy Duẫn
       Nguyễn Xuân Nhân
       
 THỨ HAI 20.2THỨ BA 21.2THỨ TƯ 22.2THỨ NĂM 23.2THỨ SÁU 24.2THỨ BẢY 25.2
 
 5-8: Y3C- NK15-8: Y3D- NK15-8: Y3C- NK15-8: Y3D- NK17-8: XN2-BH5: 13h30-14h20
 ./../../../../.6: 14h30-15h20
      7: 15h30-16h20
     G5.38: 16h30-17h20
       
       
 G6,1G6,1G6,1G6,1