Thời khóa biểu tuần 26.6.2023

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 26.6.2023
 THỨ HAI 26.6THỨ BA 27.6THỨ TƯ 28.6THỨ NĂM 29.6THỨ SÁU 30.6THỨ BẢY 1,7
KHÁMTS. Lê Thị Hồng Vân
ThS. Lê Phước Hoàng (PK 3-C)
ThS. Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 5-S)
TS. Nguyễn Hoàng Thanh Vân (PK 5-C)
ThS. Lương Việt Thắng (PK 6-S)
TS. Lê Văn Chi
ThS. Trần Thị Kim Anh (PK 2-C)
ThS. Đoàn Phạm Phước Long (PK 3-C)
ThS. Trương Xuân Long (PK 5-S)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (PK 5-C)
ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi (PK 6-S)
PGS.TS Hoàng Anh Tiến
ThS. Phan Thị Thùy Vân (PK 2-C)
ThS Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi
ThS. Lương Việt Thắng (PK 4-C)
ThS. Võ Thị Hoài Hương (PK 5-S)
TS. Lê Thị Hồng Vân (PK 5-C)
ThS. Trương Xuân Long (PK 6-S)
GS.TS Trần Văn Huy (CK- S)
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 2-C)
ThS. Lê Phước Hoàng (PK 3-S)
ThS. Đoàn Phạm Phước Long (PK 3-C)
ThS. Nguyễn Duy Duẫn (PK 4-C)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (PK 5-S)
ThS. Phan Thị Thùy Vân (PK 6-S)
 
 Đối tượng TTLS 22-23    1: 7h00-7h50
 Y4D 5/8    2: 8h00-8h50
 Y3AB 3/6    3: 9h00-9h50
 Y5C LK 3/4    4: 10h00-10h50
 YTCC2- CBTT1 2/2     
 RHM2A NCS  2/2     
 YHDP5 TK 2/2     
 Đối tượng TTLS mới     
       
       
       
 THỨ HAI 26.6THỨ BA 27.6THỨ TƯ 28.6THỨ NĂM 29.6THỨ SÁU 30.6THỨ BẢY 1,7
 
 13h30: Coi thi DD215-8: Y5CD - LK5-8: Y4D- NK45-8: Y4D- NK45-8: Y5CD - LK5: 13h30-14h20
 Lương Việt ThắngTS T VÂN5-6: THS TRÃI (bù)THS H NGỌC (bù)5-6: THS NHI*6: 14h30-15h20
 Đoàn Thị Thiện HảoLoãng xương ở người cao tuổiLupus ban đỏ HTViêm ruột mạn tínhHội chứng ngưng thở khi ngủ7: 15h30-16h20
 Đoàn Phạm Phước LongSarcopeniaLao khớpUng thư gan nguyên phát 8: 16h30-17h20
 Trần Duy Khiêm 7-8: THS P LONG* (bù)   
 Lê Thanh Minh TriếtG.7,2ĐTĐ bệnh lýG3.4G.7,2 
 Hồ Ngọc Tiến Đạt Bệnh cơ tim   
 Hoàng Ngọc Diệu Trâm G3.4   
 Trần Thị Kim Anh     
 Trần Thanh Tùng     
 Lê Thái Uyên Thi     
 Đặng Thị Châu Anh