THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27.2.2023

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27.2.2023
 THỨ HAI 27.2THỨ BA 28.2THỨ TƯ 1,3THỨ NĂM 2,3THỨ SÁU 3,3THỨ BẢY 4.3
KHÁMTS VÂN
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS HƯƠNG (PK5-C)
THS HẢO (PK4-S)
THS NHÂN (PK6-S)
THS TRÃI (PK5-S)
THS NHI (PK6-S)
THS K ANH (PK2-C)
THS X LONG (PK5-S)
PGS TIẾN (CK-S)
THS P LONG (CK-C)
THS THUỲ VÂN (PK2-C)
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS HOÀNG (PK4-C)
PGS TOÀN (CK-S)
THS NHÂN (CK-C)
TS T VÂN (PK5-C)
TS H VÂN (PK5-S)
THS H NGỌC
THS HOÀNG (PK6-S)
THS DUẪN (PK3-C)
THS HẢO (PK4-C)
THS P LONG (PK3-S)
THS THẮNG (PK4-S)
 
 Đối tượng TTLS 22-23 7H00: Coi thi điều động 9H00: Coi thi điều động1: 7h00-7h50
 Y3CD 8/8  Trương Xuân Long  Lương Việt Thắng2: 8h00-8h50
 Y6EF 4/7  Nguyễn Duy Duẫn Võ Thị Hoài Hương3: 9h00-9h50
   Hoàng Ngọc Diệu Trâm  4: 10h00-10h50
 Đối tượng TTLS mới     
       
 7H00: Coi thi điều động     
 Lê Thanh Minh Triết     
 Trần Duy Khiêm     
 Hồ Ngọc Tiến Đạt     
 Phan Thị Thùy Vân     
       
       
 THỨ HAI 27.2THỨ BA 28.2THỨ TƯ 1,3THỨ NĂM 2,3THỨ SÁU 3,3THỨ BẢY 4.3
 
 13h30: Coi thi điều động 5-8: YHCT3-NCS  5: 13h30-14h20
  Phạm Minh Trãi 5-6: THS HẢO  6: 14h30-15h20
   Khám LS, CLS thận - TN  7: 15h30-16h20
      8: 16h30-17h20
   7-8: THS HƯƠNG   
   Khám CXK   
   G4,4