Thời khóa biểu tuần 6.2.2023;

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6,2.2023
 THỨ HAI 6.2THỨ BA 7.2THỨ TƯ 8.2THỨ NĂM 9.2THỨ SÁU 10.2THỨ BẢY 11.2
KHÁMPGS BẢO (CK-S)
THS HẢO (CK-C)
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS HOÀNG (PK3-C)
THS NHI (PK4-S)
TS H VÂN (PK5-S)
THS HƯƠNG (PK5-C)
THS THẮNG (PK6-S)
THS K ANH (PK2-C)
THS P LONG (PK3-C)
THS X LONG (PK5-S)
PGS VŨ
THS NHÂN (PK4-S)
THS THUỲ VÂN (PK4-C)
THS V KHÁNH (PK3-S)
PGS TOÀN
TS T VÂN (PK5-S)
THS TRÃI (PK5-C)
GS HUY (CK-S)
THS TRÃI (PK4-S)
THS DUẪN (PK4-C)
THS HẢO (PK2-C)
THS HOÀNG (PK3-S)
 
 Đối tượng TTLS 22-231-4: Y2B N9-TLS1-4: Y2D N19-TLS1-4: Y2A N5-TLS 1: 7h00-7h50
 Y3CD 5/8THS THUỲ VÂNTHS THẮNGTHS HƯƠNG 2: 8h00-8h50
 Y6EF 1/7Cách lấy bệnh phẩm nước tiểuCách lấy bệnh phẩm nước tiểuCách lấy bệnh phẩm nước tiểu 3: 9h00-9h50
 Y4B 8/8Skillslab 3Skillslab 3Skillslab 8 4: 10h00-10h50
 Đối tượng TTLS mới     
  1-4: Y2B N10-TLS1-4: Y2D N20-TLS1-4: Y2A N6-TLS 13h30: Coi thi YTCC20
  THS THUỲ VÂNTHS THẮNGTHS HƯƠNG  Nguyễn Duy Duẫn
  Cách lấy bệnh phẩm nước tiểuCách lấy bệnh phẩm nước tiểuCách lấy bệnh phẩm nước tiểu  Nguyễn Xuân Nhân
 1-4: Y2A N3-TLSSkillslab 7Skillslab 7Skillslab 9 Hoàng Ngọc Diệu Trâm
 THS KIM ANH    Trần Duy Khiêm
 Cách lấy bệnh phẩm nước tiểu    Võ Thị Hoài Hương
 Skillslab 8    Phan Thị Thùy Vân
       
 1-4: Y2A N4-TLS     
 THS KIM ANH     
 Cách lấy bệnh phẩm nước tiểu     
 Skillslab 9     
       
 THỨ HAI 6.2THỨ BA 7.2THỨ TƯ 8.2THỨ NĂM 9.2THỨ SÁU 10.2THỨ BẢY 11.2
 
 5-8: Y3C- NK15-8: Y3D- NK15-8: Y3C- NK15-8: Y3D- NK17-8: XN2-BH5: 13h30-14h20
 5-6: THS THẮNG5-6: THS HẢO5-6: THS X LONG./.PGS BẢO6: 14h30-15h20
 CĐ vàng da, bángCĐ protein niệuXuất huyết tiêu hoá Suy thận mạn7: 15h30-16h20
 Bón, lỵ, tiêu chảyHC tăng ure máuCĐ đau bụng HC thận hư8: 16h30-17h20
 7-8: PGS TOÀN7-8: THS NHÂN  G5.3 
 Khám phản xạ, HC liệt nửa ngườiKhám phản xạ, HC liệt nửa người    
 HC liệt hai chi dướiHC liệt hai chi dưới  5-8: Y2A N1-TLS 
 G6,1G6,1G6,1G6,1THS NHÂN 
     Cách lấy bệnh phẩm nước tiểu 
 5-8: Y2C N17-TLS5-8: Y2D N23-TLS5-8: Y2D N21-TLS5-6: HA2-BHSkillslab 8 
 THS P LONGTHS DUẪNTHS HOÀNG./.  
 Cách lấy bệnh phẩm nước tiểuCách lấy bệnh phẩm nước tiểuCách lấy bệnh phẩm nước tiểu 5-8: Y2A N2-TLS 
 Skillslab 3Skillslab 8Skillslab 8 THS NHÂN 
    YTCC1,4Cách lấy bệnh phẩm nước tiểu 
 5-8: Y2C N18-TLS5-8: Y2D N24-TLS5-8: Y2D N22-TLS Skillslab 9 
 THS P LONGTHS DUẪNTHS HOÀNG   
 Cách lấy bệnh phẩm nước tiểuCách lấy bệnh phẩm nước tiểuCách lấy bệnh phẩm nước tiểu   
 Skillslab 7Skillslab 9Skillslab 9   
       
 5-8: Y2C N15-TLS5-8: Y2B N11-TLS5-8: Y2C N13-TLS   
 THS TRÃITS H VÂNTHS HẢO   
 Cách lấy bệnh phẩm nước tiểuCách lấy bệnh phẩm nước tiểuCách lấy bệnh phẩm nước tiểu   
 Skillslab 8Skillslab 3Skillslab 1   
       
 5-8: Y2C N16-TLS5-8: Y2B N12-TLS5-8: Y2C N14-TLS   
 THS TRÃITS H VÂNTHS HẢO   
 Cách lấy bệnh phẩm nước tiểuCách lấy bệnh phẩm nước tiểuCách lấy bệnh phẩm nước tiểu   
 Skillslab 9Skillslab 7Skillslab 2   
   5-8: Y2B N7-TLS   
   TS T VÂN   
   Cách lấy bệnh phẩm nước tiểu   
   Skillslab 3   
       
   5-8: Y2B N8-TLS   
   TS T VÂN   
   Cách lấy bệnh phẩm nước tiểu   
   Skillslab 7