10.Tràn dịch màng gì? (video)

Gợi ý:

- Tràn dịch màng tim hay màng phổi?

- Luận cứ nào để chẩn đoán như vậy?

- Mức độ bệnh?