11.Siêu âm 2D phình thành tim (video)

Gợi ý:

- Mặt cắt

- Bất thường tại đâu (van tim, màng tim, cơ tim)?

- Định nghĩa bất thường về mặt hình ảnh học.