17.Doppler màu nghẽn đường ra thất trái (video)

Phân tích:

- Hình ảnh siêu âm 2D

- Dòng chảy trên Doppler màu có rối hay không?

- Làm thế nào để phân biệt hở van động mạch chủ và nghẽn đường ra thất trái trên hình Doppler màu  này