30. Khối u tim: hình ảnh cục máu đông bệnh hẹp van hai lá

Phân tích:

- Mặt cắt

- Bệnh lý nền của tim

- Khối u tim

- Dòng chảy cuộn trong tim