34. Hội chứng Marfan có hở van chủ

                        

   Hở van chủ với động mạch chủ gốc giãn lớn                                               Vòng van chủ giãn, số lượng lá van bình thường