Nhân một trường hợp xuất huyết dưới nhện do phình mạch não

 BSNT Hoàng Thị Ngọc Thu