Chế độ ăn và đột quị

 Chế độ ăn giàu thịt đỏ làm tăng nguy cơ đột quị so với Protein nguồn gốc khác.

Tóm tắt: Chế độ ăn giàu thịt đỏ làm tăng nguy cơ đột quị trong khi protein có nguồn gốc khác bao gồm thịt gia cầm, hạnh nhân (nuts), chế phẩm bơ sữa có nguy cơ thấp hơn.

Cơ sở nghiên cứu: dinh dưỡng với chế độ ăn giàu thịt đỏ và bơ sữa có chất béo toàn phần đã cho thấy làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành. Tuy vậy có ít dữ kiện nghiên cứu về tác động của chế độ ăn tới đột quị.

Nghiên cứu: tiền cứu trên 84010 phụ nữ tuổi 30-55 và 43150 nam giới tuổi 40-75 không có bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường. Theo dõi trong thời gian 26 năm với nữ, 22 năm với nam, chế độ ăn được đánh giá tái lặp theo bộ câu hỏi. Thông số chính yếu là nguồn gốc protein và đột quị điều chỉnh theo yếu tố nguy cơ.

Kết quả: đột quị xảy ra ở 2633 phụ nữ và 1397 nam. Chế độ ăn giàu thịt đỏ liên hệ với tăng nguy cơ đột quị trong khi người ăn ít thịt đỏ lại giảm nguy cơ này. Chế độ ăn nhiều thịt gia cầm có nguy cơ đột quị thấp hơn. Thay thế một bữa thịt bằng thịt gia cầm làm giảm nguy cơ 27% (95% CI, 12-39%), thay bằng hạnh nhân làm giảm nguy cơ 17% (95% CI, 4-27%), cá giảm 17% (95% CI, 0-30%), bơ sữa ít chất béo giảm 11% (95% CI, 5-17%), bơ sữa chất béo toàn phần giảm 10% (95% CI, 4-16%).

Nguồn: Stroke, 2011 Dec 29.