Nhân một trường hợp viêm nội tâm mạc do nấm

Khoa Nội Tim mạch-Trung tâm Tim mạch Bệnh viện trung ương Huế