Nhân trường hợp giả nhồi máu cơ tim

Bài viết thông báo trường hợp tình huống lâm sàng giả nhồi máu cơ tim do viêm cơ tim.