THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15.5.2023

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15.5.2023
 THỨ HAI 15.5THỨ BA 16.5THỨ TƯ 17.5THỨ NĂM 18.5THỨ SÁU 19.5THỨ BẢY 20.5
KHÁMTHS V KHÁNH
THS HOÀNG (PK3-S)
THS P LONG (PK3-C)
THS HẢO (PK4-C)
THS HƯƠNG (PK5-C)
THS NHI (PK4-S)
TS H VÂN (PK5-S)
THS THẮNG (PK6-S)
THS K ANH (PK2-C)
THS X LONG (PK5-S)
THS TRÃI (PK6-S)
PGS VŨ
THS NHI (PK5-C)
THS V KHÁNH (PK4-S)
THS THUỲ VÂN (PK2-C)
THS HOÀNG (PK3-C)
THS DUẪN
THS NHI  (PK2-C)
TS T VÂN (PK5-S)
THS TRÃI (PK5-C)
GS HUY (CK-S)
THS X LONG (CK-C)
THS THẮNG (PK2-C)
THS P LONG (PK3-S)
THS DUẪN (PK4-C)
TS H VÂN (PK6-S)
THS THUỲ VÂN (PK5-S)
THS HẢO (PK4-S)
 
 Đối tượng TTLS 22-23 1-4: Đ D2CD-NCS-BL 1-4: YTCC2-CBTT11: 7h00-7h50
 Y3CD 3/6 THS HẢO ./.2: 8h00-8h50
 RHM3B 1/2 Khám LS, CLS thận-TN  3: 9h00-9h50
 YHDP3 1/2 Suy thận mạn  4: 10h00-10h50
 Đối tượng TTLS mới HC thận hư   
 RHM3B 1/2   G5,2 
 YHDP3 1/2 G7,1   
       
 THỨ HAI 15.5THỨ BA 16.5THỨ TƯ 17.5THỨ NĂM 18.5THỨ SÁU 19.5THỨ BẢY 20.5
 
  7-8: YHDP5-TK 5-6: YHDP5-TK5-8: Đ D2AB-NCS-BL5: 13h30-14h20
  THS DUẪN PGS TOÀN./.6: 14h30-15h20
  Tai biến mạch máu não Đau dây thần kinh tọa 7: 15h30-16h20
  Nhược cơ Bệnh Parkinson 8: 16h30-17h20
       
  YCC.1.4 YCC.1.3G6,1 
       
     5-8: YHDP3-NBL 
     ./. 
       
     B1,05