THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19.2.2024

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19.2.2024
 THỨ HAI 19.2THỨ BA 20.2THỨ TƯ 21.2THỨ NĂM 22.2THỨ SÁU 23.2THỨ BẢY 26.2
KHÁMTS. Lê Văn Chi
ThS. BSCKII Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Võ Thị Hoài Hương (PK 5-S)
TS. Nguyễn Hoàng Thanh Vân (PK 5-C)
ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi (PK 6-S)
GS.TS Võ Tam (S)
 ThS. Phạm Minh Trãi (C)
ThS. Đoàn Phạm Phước Long (PK 3-S)
ThS. Lê Phước Hoàng (PK 3-C)
ThS. Văn Thị Minh An (PK 4-C)
ThS. Phan Thị Thùy Vân (PK 6-S)
PGS.TS Lê Thị Bích Thuận (S)
 ThS. Lê Phước Hoàng (C)
ThS. BSCKII Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Trương Xuân Long (PK 5-C)
PGS.TS Nguyễn Đình Toàn (S)
 ThS. Nguyễn Xuân Nhân (C)
ThS. Nguyễn Vũ Phòng (PK 3-C)
ThS. Nguyễn Phan Hồng Ngọc (PK 4-C)
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 5-S)
TS. Lê Thị Hồng Vân (PK 5-C)
GS.TS Trần Văn Huy (S)
 ThS Trương Xuân Long (C)
ThS. Nguyễn Xuân Nhân (PK 2-C)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (PK 4-S)
BS. Lê Thanh Minh Triết (PK 5-S)
ThS. Trần Thanh Tùng (PK 6-S)
 
 Đối tượng TTLS 23-24    1: 7h00-7h50
 Y6C 7/7    2: 8h00-8h50
      3: 9h00-9h50
      4: 10h00-10h50
 Đối tượng TTLS mới     
       
       
       
       
       
 THỨ HAI 19.2THỨ BA 20.2THỨ TƯ 21.2THỨ NĂM 22.2THỨ SÁU 23.2THỨ BẢY 26.2
 
 5-8: YHCT4- TK 5-8: Y4C- NK45-8: YHDP3- NBL5-8: Y4C- NK4 
 5-6: THS NHÂN 5-6: TS T VÂN5-6: THS P LONG5-6: THS AN5: 13h30-14h20
 Khám, dấu chứng lâm sàng TK Viêm khớp dạng thấpBệnh hẹp van hai láHen phế quản6: 14h30-15h20
 7-8: PGS TOÀN 7-8: PGS TIẾN7-8: THS HẢO7-8: THS H NGỌC7: 15h30-16h20
 Khám 12 dây thần kinh sọ não Bệnh hẹp van hai láHội chứng thận hưViêm gan mạn8: 16h30-17h20
 YTCC1,1 G6.1YTCC1,1G6.1 
       
   5-8: RHM3A- TK5-8: RHM3B- TK  
   THS NHÂNTHS KIM ANH  
   Khám, dấu chứng lâm sàng TKKhám, dấu chứng lâm sàng TK  
   Khám 12 dây thần kinh sọ nãoKhám 12 dây thần kinh sọ não  
   YTCC2.2YTCC2.2