NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ LIỆU PHÁP KẾT HỢP ESOMEPRAZOLE-CLARITHROMYCIN VÀ AMOXILIN TRONG ĐIỀU TRỊ LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG CÓ HELICO BACTER PYLORI (+).

Tóm tắt: Điều trị tiệt căn HP trong loét dạ dày tá tràng là việc làm khó khăn và phức tạp. Các phác đồ điều trị phối hợp 3 thuốc trước đây như: Ranitidin + Amoxilin + Metronidazol hoặc Omeprazole + Amoxilin + Tinidazol vẫn còn có nhiều mặt hạn chế như thời gian điều trị kéo dài và tỉ lệ diệt HP không cao. Mục đích nghiên cứu của chúng tôi là áp dụng phác đồ điều trị ngắn ngày 1 tuần phối hợp 3 thuốc esomeprazol + clarithromycin and amoxilin (E.C.A) để điều trị loét dạ dày tá tràng. Nghiên cứu được thực hiện trên 77 bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Trung Ương Huế từ tháng 4/2004-4/2005. Chẩn đoán loét dạ dày tá tràng dựa vào nội soi, H.P được xác định qua 2 xét nghiệm mô bệnh học và urease test. Đánh giá sự lành sẹo ổ loét bằng nội soi kiểm tra sau 1 tháng điều trị và sạch HP sau khi xét nghiệm 2 mẫu H.P âm tính sau 1 tháng điều trị.Kết quả cho thấy:

- Tỉ lệ lành sẹo ổ loét sau 4 tuần điều trị là 79,2%; trong đó lành sẹo loét tá tràng là 83,3% và loét dạ dày là 76,7% và loét cả dạ dày tá tràng là 80%.

- Tỉ lệ lành sẹo ổ loét liên quan đến mật độ nhiễm HP và kích thướt của ổ loét.

- Chế độ điều trị phối hợp 3 thuốc E.C.A ở bệnh nhân có HP (+) trong vòng một tuần và 3 tuần đều cho kết quả hiệu quả ngang nhau.

Kết luận: phác đồ điều trị ngắn ngày (1 tuần) phối hợp 3 thuốc E.C.A cho kết quả lành sẹo loét tá tràng cao nhất và cao hơn loét dạ dày. Tỉ lệ sạch HP lên đến 90%. Có mối liên quan giữa tỉ lệ lành sẹo ổ loét và mức độ nhiễm HP và kích thước ổ loét.