THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11.9.2023

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11.9.2023
 THỨ HAI 11.9THỨ BA 12.9THỨ TƯ 13.9THỨ NĂM 14.9THỨ SÁU 15.9THỨ BẢY 16.9
KHÁMTS. Lê Thị Hồng Vân
ThS. Lê Phước Hoàng (PK 3-C)
ThS. Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 5-S)
ThS. Võ Thị Hoài Hương (PK 5-C)
ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi (PK 6-S)
ThS. Trần Thị Kim Anh (PK 2-C)
BS. Hoàng Ngọc Diệu Trâm (PK 4-C)
ThS. Trương Xuân Long (PK 6-S)
PGS.TS Lê Thị Bích Thuận (S)
 ThS. Lê Phước Hoàng (C)
ThS. Phan Thị Thùy Vân (PK 2-C)
ThS Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (PK 5-C)
GS.TS Hoàng Khánh (S)
 ThS. Trần Thị Kim Anh (C)
ThS. Đoàn Phạm Phước Long (PK 3-C)
ThS. Lương Việt Thắng (PK 4-C)
TS. Nguyễn Hoàng Thanh Vân (PK 5-S)
TS. Lê Thị Hồng Vân (PK 5-C)
ThS. Nguyễn Phan Hồng Ngọc
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 4-S)
ThS. Nguyễn Duy Duẫn (PK 4-C)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (PK 5-S)
ThS. Phan Thị Thùy Vân (PK 6-S)
 
 Đối tượng TTLS 21-22    1: 7h00-7h50
 Y6A 1/7    2: 8h00-8h50
 Y5B 1/4 TK    3: 9h00-9h50
 XN3A NSCB 1/2    4: 10h00-10h50
 Đối tượng TTLS mới     
 Y6A 1/7     
 XN3A NSCB 1/2     
 Y5B 1/4 TK     
       
       
 THỨ HAI 11.9THỨ BA 12.9THỨ TƯ 13.9THỨ NĂM 14.9THỨ SÁU 15.9THỨ BẢY 16.9
 
 5-8: Y6A- NBL65-8: Y6A- NBL6 5-8: Y6A- NBL6  
 5-6: GS HUY5-6: PGS TIẾN 5-6: TS T VÂN 5: 13h30-14h20
 Xơ ganLP chống đông Viêm cột sống dính khớp 6: 14h30-15h20
 7-8: THS H NGỌC7-8: PGS THUẬN 7-8: THS TRÃI 7: 15h30-16h20
 Viêm tuỵ cấpRối loạn nhịp tim Viêm khớp nhiễm khuẩn 8: 16h30-17h20
 G3,4G3,2 G6,4  
       
 5-8: XN3- NSCB5-6: YTCC3-CBTT2 5-8: YHCT4-NBL  
 TS NAM5-6: TS H VÂN 5-6: THS HẢO  
 Giới thiệu về NSTHBệnh Gout HC thận hư  
 NSTH trên  Viêm cầu thận cấp  
    7-8: THS NHI  
 B1,02B1,07B Viêm phổi MPCĐ  
    Hen PQ  
  5-8: Y5B-TK G6,3  
  5-6: PGS TOÀN    
  Tai biến MMN 5-8: YTCC3-CBTT2  
  7-8: THS DUẪN 5-6: THS P LONG  
  Bệnh lý TK ngoại biên Suy mạch vành  
  G4,2    
    7-8:THS X LONG  
    Viêm gan mạn  
    B1,07B  
       
    5-8: Y5B-TK  
       
       
       
    B1,07